September 2018 Calendar

Birthdays and Anniversaries

September 1 Ty and Nikki Lewis
September 3 Jaxson Cowan
September 7 Korlin Nesbitt
September 9 Harvey Kistler
September 12 Pastor Rick
September 20 Steve Lewis
September 27 Carolyn Allen

September 5 Business Meeting
September 11 Ladies Group
September 14 5th Quarter
September 21 5th Quarter
September 23 Deacons Meeting
September 26 FCA
September 30 5th Sunday Pot luck Lunch