November 2020 Calendar

November  4      Business meeting
November 22      Deacon and Trustee meeting after AM service
November 25      NO  Bible study
November 29      Hanging of Greens

Birthdays and anniversaries

November    7  Karen May
November    7  Terry and Sherry Woods
November    9  Pam Green
November  11  Mary Hoffman
November  17  Peggy Strickland
November  18  Jason Allison
November  19  Peggy Stapleton
November  19  Jimmy Addis
November  25  Lakin Taylor
November  26  Alice Davis